Adviesbureaus/advocatuur

U en uw collega’s beschikken over  kennis op één of meer milieugebieden, maar niet of onvoldoende op milieujuridisch gebied of bestuurs- of strafrechtelijke handhaving. Dat kan lastig of onwenselijk zijn als uw (potentiële) opdrachtgever om een integraal advies vraagt. Intern kunt u er ook behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat uw voorstellen richting de opdrachtgever op grond van juridische (on)mogelijkheden er anders uit kunnen komen te zien.

Tubbing Milieu-advies levert die juridische ondersteuning. Voor advies op zeer specialistische gebieden kan Tubbing Milieu-advies anderen inschakelen of daarbij bemiddelen, zodat u zelf niet op zoek hoeft te gaan. Bij meer gecompliceerde opdrachten kan Tubbing Milieu-advies de coördinatie verzorgen.

Tubbing Milieu-advies adviseert onder andere op de volgende gebieden:

 • afvalstoffen of grondstoffen?
 • asbest (regelgeving en certificering)
 • bodem en bouwstoffen en grondstromen (regelgeving en certificering)
 • bedrijfsmatige activiteiten algemeen (Wabo, Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit en de te verwachten nieuwe Omgevingswet)
 • flora en fauna (gedragscodes), natuurbescherming (beheerplannen Natura 2000)  en de te verwachten nieuwe Wet Natuur.
 • duurzaam en legaal hout (keurmerken en de EU verordening die beoogt illegaal gekapt hout (‘fout hout’) van de EU markt te weren)
 • water
 • ruimtelijke ordening en bouw
 • milieugevaarlijke stoffen
 • de inzet van instrumenten als Wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur), bestuurlijke strafbeschikking, bestuurlijke boete en certificering
 • kennismanagement

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl