Bedrijfsleven

bedrijfslevenVan u als ondernemer wordt verwacht dat u de regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is, kent en naleeft. Of u dat doet en hoe u dat doet, wordt gecontroleerd door diverse toezichthoudende instanties. De laatste jaren vindt het toezicht en de handhaving steeds vaker plaats door de regionale omgevings- of uitvoeringsdiensten. Zij voeren voor een groot deel van de milieuwetten de milieutaken namens provincies en gemeenten uit. Een aantal provincies kent gespecialiseerde omgevingsdiensten voor de zware industrie (zgn. BRZO bedrijven) en groene regelgeving (per 1.1.2017  Wet natuurbescherming). Daarnaast kunt u nog te maken krijgen met  landelijke inspectiediensten (bijvoorbeeld de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Voedsel- en Warenautoriteit). Ook de milieupolitie is bevoegd om handhavend op te treden als u de regels niet goed naleeft. Wat doet u als u een controle krijgt en er blijken zaken niet in orde te zijn? Lees meer 

Daarnaast kunt u uw bedrijfsvoering en het toezicht daarop verbeteren door zelf aan kwaliteitsborging te doen. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

Als u behoefte heeft aan een specialistisch advies of een second opinion over een advies van uw (vaste) adviseur op een bepaald milieugebied kunt u daarover hier meer lezen. Zie ook de nazomer-actie met verlaagde tarieven voor second opinions op de pagina Specialistische adviezen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl