Brugfunctie tussen toezichthouders en bedrijf

Overheid en bedrijfsleven gaan niet altijd even soepel met elkaar om als het over toezicht en handhaving gaat. Een veel gehoorde klacht uit het bedrijfsleven is dat de deskundigheid bij de toezichthouder onvoldoende aanwezig is en dat er overlap is in de controles. Naast irritatie over en weer kost het u veel tijd en geld en ook aan de kant van de overheid verloopt een controle niet altijd even efficiënt en dat is bij een tekort aan handhavingscapaciteit niet wenselijk. Ook niet voor u als ondernemer, want goed toezicht zorgt ervoor dat ook concurrenten de regels na moeten leven.

tekst: ‘The problem with you people is you just don’t understand our way of life!

Tubbing Milieu-advies kan een brugfunctie vervullen tussen de toezichthoudende/handhavende overheid en het bedrijf. Zij kan u werk uit handen nemen, afspraken maken met de toezichthouders om een en ander soepel te laten verlopen en de eventuele geconstateerde overtredingen vertalen in begrijpelijke taal. Na de controle kan zij de voortgang daarvan bewaken en zorgen dat u snel weet waar u aan toe bent. Als er daadwerkelijk sprake is van overtredingen kan zij verbetervoorstellen doen, waardoor mogelijk de schade beperkt blijft. Dat geldt zowel voor het toezicht in de bestuursrechtelijke sfeer als in de strafrechtelijke sfeer. Als voormalig Officier van Justitie kan Tubbing Milieu-advies juist in een vroegtijdig stadium voorkomen dat zaken escaleren en het bedrijf mogelijk negatief in de publiciteit komt.

 Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl