Kwaliteitsborging

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Als ondernemer kunt u ook pro-actief zijn en zorgen dat u de zaken zo goed mogelijk op orde hebt. Weet u welke regels op uw producten of diensten van toepassing zijn? En worden deze ook door u en uw medewerkers nageleefd?

Deze juridische eisen kunnen, samen met andere kwaliteitseisen, worden vastgelegd in richtlijnen. Hierdoor ontstaan best practices, waarmee u tevens aan kennismanagement doet. Een aantal branches kent dergelijke richtlijnen of protocollen al. Een stap verder is die van certificering, waaraan een vorm van privaat toezicht (door certificerende instellingen) is verbonden. Soms zijn kwaliteitsborgingsystemen vrijwillig en soms zijn ze verplicht. Denk bij de laatste aan de asbestbranche en de bodembranche. Naast het commerciële belang van deze kwaliteitsborgingsystemen (het bedrijf kan zich onderscheiden van concurrenten in de markt), kan het ook voordeel opleveren in de zin van minder toezicht door de overheid. Het zal er toe leiden dat toezichthoudende instanties meer vertrouwen in uw bedrijf hebben en dat zal zich vertalen in minder controles. Als u de zaken goed op orde heeft, zal een incident niet zo snel leiden tot zware sancties.

Samen met partners kan Tubbing Milieu-advies u – al dan niet samen met branchegenoten – helpen om een systeem van kwaliteitsborging op te zetten, zodat u met het volste vertrouwen controles tegemoet kunt zien. U kunt ook kiezen voor een gefaseerde of gedeeltelijke aanpak (bijvoorbeeld alleen regelgeving).

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl