Het handhavingsorkest

Leden van een orkest weten hoe elkaars instrumenten klinken. Hoe ze elkaar aanvullen of juist dissoneren.

In een goed muziekstuk wisselen de instrumenten elkaar af en variëren in sterkte en hoogte.

Een muziekstuk wordt van te voren gerepeteerd aan de hand van een partij op papier. De orkestleden weten dus welke bijdrage van hen verwacht wordt en op welk moment zij moeten inzetten. Onvoorziene gebeurtenissen vereisen soms enig improvisatietalent.

Niet alle orkesten zijn even groot. Het muziekstuk bepaalt de grootte van het orkest. Eén ding hebben alle orkesten gemeen: ze beschikken allemaal over een dirigent, die zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende orkestleden.

Interessant om een vergelijking te maken tussen een orkest en een handhavingsteam. Niet zomaar een handhavingsteam, maar één voor complexe handhavingstrajecten. Het overgrote deel van de te handhaven zaken zijn standaard. Daarover gaat deze bijdrage niet. Het gaat om maatwerk: een muziekstuk op maat. Nu zou men kunnen denken dat de uitvoering van een dergelijk muziekstuk ook alle beschikbare instrumenten met bijbehorende orkestleden vereist, maar dat is niet waar. Slechts in enkele gevallen zal daarvan sprake zijn.

Vóór de uitvoering moet worden nagedacht over de meest sobere wijze waarop het muziekstuk ten gehore kan worden gebracht zonder afbreuk te doen aan de muzikale kwaliteit. Met een goede voorbereiding kunnen met dezelfde middelen meer muziekstukken worden uitgevoerd. Inzet van teveel orkestleden op hetzelfde moment moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

De strafrechtelijke orkestleden hoeven niet persé aan te schuiven op het moment dat de bestuursrechtelijke orkestleden aan het spelen zijn. Wel kunnen ze wellicht op het juiste moment even laten zien dat ze paraat zijn. Dat hoeft niet direct met een ouverture (proces-verbaal), maar het kan ook met een korte etude, bijvoorbeeld een brief van de officier dat de overtreders ook persoonlijk kunnen worden vervolgd in plaats van of naast de B.V. De bestuursrechtelijke orkestleden kunnen ook nog andere instrumenten bespelen, die gevoelig aankomen bij de overtreder, bijvoorbeeld het verzoek tot intrekking van het certificaat.

Instrumenten zijn gemaakt van verschillende materialen en kleuren: koper, metaal, hout, zilver. In een bepaalde compositie klinkt het ene instrument beter dan het andere. Niet alle kleuren hoeven vertegenwoordigd te zijn in het orkest. Een vloeistofdichte vloer moet aanwezig zijn in een garage, maar als die garage gevestigd is in een gebied dat bestemd is voor recreatie, dan speelt het rode instrumentarium een zuiverder melodie dan het grijze.

Kortom: een handhavingstraject kan vergeleken worden met het ten gehore brengen van een muziekstuk. Goede afstemming, dosering en een creatief gebruik van alle beschikbare instrumenten en mogelijkheden maakt het handhaven tot een zeer inspirerende bezigheid.

Handhavers van Nederland: zie u zelf als lid van een orkest en maak mooie muziekstukken.

Uw publiek zal het (uiteindelijk) waarderen!

Annemiek Tubbing