Overheid als ondernemer

Stel u laat een bouwproject ontwikkelen of er vindt een grondsanering plaats of het onderhoud van de groenvoorziening
vindt in uw opdracht plaats: allemaal bedrijfsmatige activiteiten die aan milieuregels zijn gebonden, die ook op u, als
overheidsorgaan, van toepassing zijn.                                                                                                                                                                                                                      

Daarbij kunnen regels worden overtreden. Meestal gebeurt dat onbedoeld of uit onwetendheid, maar het is altijd vervelend. Het kan leiden tot vertraging in werkzaamheden en een slechte pers waardoor uw voorbeeldfunctie tegenover particuliere ondernemers wordt aangetast. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan een handhavingsverzoek indienen. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot een strafrechtelijke vervolging van de gemeente of individuele ambtenaren. Voorkomen is veel beter dan genezen. Is het kwaad al geschied, dan dient de schade zo snel mogelijk beperkt te worden. Op papier kloppen de zaken meestal wel, maar juist in de uitvoering kan het wel eens fout gaan.
Tubbing Milieu-advies kan u helpen door een scan uit te voeren van de wijze waarop zaken geregeld zijn en uitgevoerd worden en in – aanvulling op de scan – tips geven om bepaalde risico’s af te dekken, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd? Bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl