Overheid als toezichthouder/handhaver

Een vergelijking…………….

Leden van een orkest weten hoe elkaars instrumenten klinken. Hoe ze elkaar aanvullen of juist dissoneren. In een goed muziekstuk wisselen de instrumenten elkaar af en variëren in sterkte en hoogte. Een muziekstuk wordt van te voren gerepeteerd aan de hand van een partij op papier. De orkestleden weten dus welke bijdrage van hen verwacht wordt en op welk moment zij moeten inzetten. Onvoorziene gebeurtenissen vereisen soms enig improvisatietalent. Niet alle orkesten zijn even groot. Het muziekstuk bepaalt de grootte van het orkest. Eén ding hebben alle orkesten gemeen: ze beschikken allemaal over een dirigent, die zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende orkestleden. Wat heeft een orkest gemeen met een handhavingsteam? Lees meer 

Ondersteuning bij complexe handhavingstrajecten

U kent er allemaal wel een paar: van die lang slepende handhavingszaken. Ze kunnen jaren duren en om de zoveel tijd wordt er met nieuw elan weer handhavingscapaciteit vrijgemaakt om de zaak deze keer echt voor eens en voor altijd op te lossen. Een paar voorbeelden uit de praktijk:
•    de boer die door privé omstandigheden niet meer in staat is om zijn bedrijf te runnen, maar het (familie-)bedrijf niet wil opgeven;
•    de woonwagenbewoner die al jaren op een locatie staat waarvoor de gemeente liever een andere bestemming ziet;
•    het bedrijf dat niet meer investeert in (verplichte) milieuvoorzieningen, omdat het eigenlijk verplaatst moet worden;
•    het transportbedrijf dat zich ineens op een verlaten industrieterrein naast die woonwijk heeft gevestigd.

Deze situaties vergen veel inzet van mensen en middelen. Niet alleen van handhavers van provincie of gemeente of milieudienst, maar ook van de milieupolitie of waterschap. Soms lukt het om met vereende krachten een eind aan de ongewenste situatie te maken, maar niet altijd. Onder bepaalde omstandigheden kan geen of onvoldoende handhaving zelfs leiden tot aansprakelijkheid van de bevoegde gezagsorganen ten opzichte van derden die daardoor schade leiden.

Tubbing Milieu-advies ondersteunt complexe handhavingstrajecten. Het gaat daarbij om maatwerk bij de uitvoering. De kunst is om de inzet van mensen en middelen goed te timen en te doseren. Eerst dient een grondige analyse van de problematiek plaats te vinden waarna een goede keuze gemaakt kan worden uit de diverse instrumenten die ingezet kunnen worden. Door deze aanpak wordt met een minimum aan inzet van mensen en middelen een maximaal resultaat bereikt. Tubbing Milieu-advies zal als extern adviseur het proces bewaken en begeleiden. Ook coördinatie en communicatie tussen de betrokkenen van verschillende afdelingen en organisaties (denk hierbij ook aan de milieupolitie) behoren tot de ondersteuning. Het traject zal worden afgesloten met een evaluatie waaruit leermomenten voor volgende trajecten kunnen worden afgeleid.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl