Profiteer van kwaliteitsborging bij bedrijven

Als bedrijven zelf of in bedrijfstakverband initiatieven hebben ontplooid om aan kwaliteitsborging te doen, zou u daarmee bij het toezicht rekening kunnen houden. Het kan daarbij gaan om richtlijnen of protocollen voor best practices, waarbij ook rekening is gehouden met de toepasselijke regelgeving.

kwaliboUiteraard is daarbij van belang om na te gaan hoe serieus de ondernemer/bedrijfstak daarmee omgaat en of er een vorm van (onafhankelijk) toezicht is op het nakomen van die protocollen. Heeft men een en ander geborgd in eigen systemen en wordt er ook daadwerkelijk uitvoering aan gegeven? Er zijn verschillende soorten kwaliteitsystemen die vragen om een ander soort toezicht. Het is de kunst om er optimaal gebruik van te maken, zodat een stuk van het toezicht bij de ondernemer/branche zelf ligt (inclusief de kosten). Daar moet wat tegenover staan in de vorm van minder publiek toezicht.

Samen met partners kan Tubbing Milieu-advies u – al dan niet samen met andere toezichthoudende diensten – helpen om uw toezicht zo goed mogelijk af te stemmen op het systeem van kwaliteitsborging, zodat u zonder veel risico’s dat u belangrijke overtredingen mist met minder toezicht toe kunt.

Tevens is het mogelijk om na te gaan of kwaliteitsborging door ondernemers gestimuleerd kan worden door er andere voordelen aan te verbinden, bijvoorbeeld een streepje voor bij (openbare) aanbestedingen of  door voorlichting aan opdrachtgevers van de betreffende ondernemer of bedrijfstak.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer horen over de aanpak: bel 06-24405506 of mail naar info@tubbingmilieuadvies.nl