Referentie Haalbaarheid WOK

Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid van de Wet Openbaarheid Productie en Ketens (WOK). Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoofdaannemer: EIM (onderdeel van Panteia). Namens EIM zegt Coen Bertens:

Annemiek Tubbing beschikt over de kwaliteit om als jurist pragmatisch te kunnen (en durven) zijn. In het onderzoek naar de haalbaarheid van de WOK heeft Annemiek daardoor actief bijgedragen aan het formuleren van voorwaarden waaronder een WOK in potentie werkbaar zou kunnen zijn en aan een beknopt en gedegen eindrapport.