Referentie Gegevensautoriteit Natuur

Onderzoek naar risicobeheersing bij de taakuitvoering door de Gegevensautoriteit Natuur: een zoektocht naar de juiste balans tussen publiek (de autoriteitsfunctie) en privaat (Nationale Databank Flora en Fauna). Mede-opsteller (onderaannemer) is Mr. drs W. de Koning van Gemini Consultants te Waddinxveen. Namens opdrachtgever zegt ir. J.J.  Bakker (kwartiermaker GaN) over het rapport:

“De Gegevensautoriteit Natuur is heel tevreden over het rapport dat Tubbing Milieu-advies heeft opgesteld over de risicobeheersing van onze organisatie. De analyse sluit goed aan bij de gestelde vraag en het advies is duidelijk en praktisch. We gaan er zeker uitvoering aan geven. (4 november 2009)”