Referentie onderzoek vereenvoudiging bodemregelgeving

 

Peter Kiela (Ministerie van VROM, Cluster Kennis, Bodemsaneringen en Ondergrond) over het Onderzoek naar mogelijkheden om de bodemregelgeving te vereenvoudigen:

“Tubbing advies heeft in samenwerking met Grontmij voor VROM een rapport Vereenvoudiging regelgeving bodembeleid gemaakt. In dit rapport worden baanbrekende voorstellen gedaan voor de aanpassing van de wet en regelgeving op het gebied van bodemsanering voor na 2015, als bodemsanering een integraal onderdeel van het duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling moet uit gaan maken. De voorstellen van Tubbing/Grontmij worden thans in het kader van het project aanpassing¬† wet en regelgeving van het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem besproken met de partners in het veld. (11 oktober 2010)