Referentie over BEUK

Cathrien Heusinkveld-Bakker, adviseur bodem en ondergrond bij Tauw BV over het BEUK project:

“Annemiek Tubbing heeft met haar juridische kennis een belangrijke bijdrage geleverd in de onderbouwing van de keuzes die in project BEUK zijn gemaakt, ondermeer door het verzamelen, presenteren en een plek geven van relevante jurisprudentie. Deze juridische component complementeerde het technisch-inhoudelijke deel van de opdracht. De door Annemiek opgezette website voordatumetbodemsanerenbegint.nl blijkt verder een belangrijke bouwsteen in de communicatie-strategie om de BEUK-producten te lanceren (22 augustus 2011).