Referentie kwaliteitseisen monumenten

Mw. mr. G. de Bruijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van OC &W:

“Gedurende het onderzoek naar de juridische verankering van kwaliteitseisen aan de restauratie van gebouwde monumenten, wist Annemiek Tubbing op scherpzinnige wijze de onderzoeksmaterie te doorgronden. Op een prettige manier stelde zij daarbij kritische vragen wat de kwaliteit van het onderzoek verbeterde. Annemiek Tubbing is zeer snel van begrip en levert een eindprodukt dat aan de vraag van de opdrachtgever beantwoordt (24 september 2010).