Referentie rechtbankbezoek

27 oktober 2008: met de handhavers van het team Integrale Handhaving van een gemeente een zitting van de economische politierechter van de rechtbank Zutphen bezocht. De coördinator van het team aan het woord:

Mijn collega’s en ik hebben het bezoek aan de rechtbank in Zutphen als zeer zinvol ervaren. Wij handhaven in de praktijk vergelijkbare zaken en tijdens het bezoek kon worden gezien hoe het strafrechtelijk traject verder werd afgehandeld. Dit geeft toch een hele andere kijk als het bestuursrechtelijke traject waar wij als gemeentelijke overheid te maken hebben. Verder heb je een aantal interessante zaken uitgezocht die raakvlakken hebben met onze handhavingactiviteiten. Verder  is er door jou een goede uitleg geven over de afhandeling van de zaken en de rol van de officier hierin en welk resultaat hij hiermee heeft behaald. Er is nog flink nagepraat over het bezoek en de afhandeling van de verschillende zaken. Hieruit blijkt wel dat het bezoek in zeer goede aarde is gevallen.