Referentie Samenwerking GaN en VOFF

Theo Verstrael, lid Dagelijks Bestuur van de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna:

De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek Nederland en RAVON hebben Annemiek Tubbing najaar 2009 gevraagd om namens de Stichting Veldonderzoek Flora & Fauna (VOFF) mee te denken in het proces op weg naar formele samenwerking met de Stichting GegevensAutoriteit Natuur (GaN). Dat was een complex proces vanwege het vernieuwende karakter van deze samenwerking en omdat er veel  heel verschillende belangen op het spel stonden. In de beoogde samenwerking stond centraal het gemakkelijker en beter beschikbaar maken van natuurgegevens voor iedereen in Nederland via Het Natuurloket, een kerntaak van de leden van de VOFF. Het smeden van een gezamenlijke juridische én organisatorische basis van waaruit deze taak samen met de St. GaN kon worden vormgegeven, was niet eenvoudig maar wel zeer uitdagend.  Met haar karakteristieke mix van gedrevenheid, grondigheid, initiatiefrijk en pragmatisme heeft Annemiek die taak op zich genomen. Het in beeld brengen van de belangen van alle betrokken partijen en daar structureel kritisch naar blijven kijken als er oplossingen werden aangedragen was een terugkerend sterk punt in Annemieks advisering.  Kenmerkend was ook dat zij van begin af aan duidelijk maakte waar de grenzen van haar kennis lagen en hoe we verder zouden kunnen gaan als die grenzen in zicht kwamen. Over het resultaat van haar advisering zijn de opdrachtgevers zeer tevreden. De juridische basis onder de samenwerking staat nu stevig op haar grondvesten waardoor de komende jaren de uitdaging die de samenwerking is, met vertrouwen tegemoet wordt gezien (28 september 2010).